Czas w Maroku

Czas w Maroku

Czas w Maroko
Najcenniejszy skarb Maroka to czas …

Strefa czasowa w Maroku

Strefa czasowa Maroka to GMT (lub czas zachodnioeuropejski UTC), czas letni to GMT +1 (dokładnie tak samo jak w UK).

Strefa czasowa Polski to GMT+1 (lub czas środkowoeuropejski CET), czas letni to GMT +2.

Różnica czasu między Marokiem a Polską wynosi 1 godzinę.

Czas letni w Maroku

Od 2013 roku czas letni w Maroku stosuje się od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października, wtedy to przesuwany zegarki o godzinę do przodu.

Różnica czasowa w Maroku w przeszłości powodowała wiele nieporozumień, gdyż czas letni w Maroku był zmienny w miesiącach ( w Polsce trwa od kwietnia do października). Tak wiec różnica czasu wynosiła 1 lub 2 godziny w zależności od miesiąca, a w miesiącach gdy w Polsce trwał jeszcze czas letni, a w Maroku się zakończył różnicy w czasie nie było wcale.

Od 28 September 2013 Maroko zaadaptowało europejski system czasu letniego, by lepiej dysponować światłem słonecznym w sezonie turystycznym.
Najdłuższe dni w Maroku są latem, od 6:00 do 20:00, a najkrótsze zimą od 7:00 do 18:00.

Strefy czasowe sąsiednich krajów Maroka

Przy przekraczaniu granic warto wiedzieć także jakie strefy czasowe obowiązują w sąsiednich karjach:

– w Hiszpanii obowiązuje ten sam czas co w Polsce (GMT +1)
– w Mauretnii i w Algierii obowiązuje ten sam czas co w Maroku (GMT), ale nie ma czasu letniego

Posted on: May 12, 2014ania