Czas w Maroku

Czas w Maroku

Czas w Maroko
Najcenniejszy skarb Maroka to czas …

Strefa czasowa w Maroku

Strefa czasowa Maroka to GMT +1.

Praktyka zmiany czasu w Maroku z letniego na zimowy została zniesiona w 2018 roku. Maroko postanowiło zatrzymać przez cały rok strefę czasową GMT + 1, tak jak już ma to miejsce w wielu innych krajach Afryki i Azji.

Strefa czasowa Polski zimą to GMT+1 (lub czas środkowoeuropejski CET), czas letni to GMT +2 (czas środkowoeuropejski letni CET +1)

Różnica czasu między Marokiem a Polską wynosi latem 1 godzinę (1h wcześniej w Maroku), a zimą czas jest ten sam.

Czas letni w Maroku

Różnica czasowa w Maroku w przeszłości powodowała wiele nieporozumień, gdyż czas letni w Maroku był zmienny w miesiącach ( w Polsce trwa od kwietnia do października). Tak wiec różnica czasu wynosiła 1 lub 2 godziny w zależności od miesiąca, a w miesiącach gdy w Polsce trwał jeszcze czas letni, a w Maroku się zakończył różnicy w czasie nie było wcale.

Od 2018 roku Maroko wydało decyzję, że nie będzie zmieniać czasu z zimwego na letni.

Strefy czasowe sąsiednich krajów Maroka

Przy przekraczaniu granic warto wiedzieć także jakie strefy czasowe obowiązują w sąsiednich krajach:

  • w Hiszpanii obowiązuje ten sam czas co w Polsce, ale zmiana czasu latniego na zimowy następuje w listopadzie, a nie w październiku tak jak ma to miejsce w Polsce.
  • w Algierii obowiązuje ten sam czas co w Maroku (GMT+1), i też nie ma czasu letniego
  • w Mauretnii w ciągu całego roku obowiązuje strefa czasowa GMT, tzn. że w Maroku jest jedna godzina wcześniej niż w Mauretanii.
Posted on: May 12, 2014ania